BLOG: Z gibanjem do zdravja

BLOG: Z gibanjem do zdravja

  • 09.06.2017
  • Zdravje je naša največja vrednota. Zato redna telesna dejavnost kot ključni dejavnik ohranjanja zdravja, ne bi smela biti nič neobičajnega. Še vedno drži, da smo Slovenci po zadnjih raziskavah premalo telesno aktivni.

Pretežno sedeči način življenja s premalo gibanja se negativno odraža v splošni gibalni in motorični zakrnelosti in porastu različnih bolezenskih stanj.

Neprekinjen čas sedenja povezujejo tako z razvojem različnih motenj, povezanih z zdravjem in nastankom kroničnih nenalezljivih bolezni. Daljše in neprekinjeno sedenje negativno vpliva tudi na zdravje tistih, ki sicer dosegajo priporočljiva glede telesne dejavnosti za zdravje, zato je smotrno čas, ki ga presedimo sede, zmanjšati na najmanjšo možno mero oziroma sedenje čim pogosteje prekiniti za minuto ali dve.

Po priporočilih Svetovne zdravstvene organizacije odrasli (od 18 do 65 let) in starejši (65+) za ohranjanje zdravja potrebujejo vsaj 150 min zmerne telesne dejavnosti na teden, kar pomeni nekje dobri dve uri. Za izboljšanje zdravja je čas, namenjen telesni dejavnosti, potrebno podaljšati na najmanj 300 min srednje intenzivne vadbe – vadbe, pri kateri že občutimo nekaj napora, se ogrejemo in postanemo rahli zadihani, pri čemer se še vedno lahko pogovarjamo. Telesno dejavnost lahko razdelimo na manjše sklope, vendar naj posamezni sklop ne bo krajši od 10 min.

Pri izbiri tipa vadbe oziroma dejavnosti je pomembno še to, da sledimo načelu uravnoteženosti in poskrbimo tako za vadbo vzdržljivosti, gibljivosti kot moči. Te telesne sposobnosti so namreč ključne v vseh življenjskih obdobjih. Predvsem v zrelih in starejših letih pa pomenijo tudi večjo samostojnost.

Vir: Z gibanjem do zdravja, NIJZ