Z European Fitness Badge uspešni na razpisu Erasmus+ Sport

Z European Fitness Badge uspešni na razpisu Erasmus+ Sport

  • 24.08.2017
  • Športna unija Slovenije je postala partner v projektu European Fitness Badge, ki je bil uspešen na razpisu Erasmus+ sport. Namen je pridobiti enostavno, a uporabno testiranje telesne pripravljenosti za širši krog uporabnikov.

Projekt European Fitness Badge - Follow up je bil uspešen na letošnjem razpisu Erasmus+ sport. Slovenija se je priključila zanimivemu projektu, ki ga bo pri nas koordinarala Športna unija Slovenije.

Testiranje European Fitness Badge je novost na področju športa za vse na mednarodni ravni. Omenjena baterija testiranj je bila razvita v preteklih dveh letih zaradi izkazane potrebe po testiranju ob upoštevanju stanja v sedanji družbi. Predvsem je uporabna za društva in ponudnike vodenih športno rekreativnih vadb.

Trenutno je na trgu na voljo precej različnih oblik testiranj, ki pa zahtevajo precej dragih pripomočkov in so velik logistični zalogaj za ponudnike programov vadbe za športne rekreativce. Mnoga društva si takšnih finančnih obremenitev ne morejo privoščiti. European Fitness Badge so razvili vrhunski evropski strokovnjaki z namenom, da je testiranje dosegljivo širokemu krogu uporabnikov po vsej Evropi. Velika prednost EFD testiranja je možnost izvedbe testiranja z minimalnim številom in lahko prenosljivimi pripomočki. Testiranje je tako primerno za izvajanje na različnih lokacijah, poleg tega izvajalec nima nepotrebnih stroškov z nakupom ali izposojo pripomočkov. Vaje v okviru testiranja so primerne za različne nivoje telesne pripravljenosti, tako da so primerne za vsakogar, tudi za starejše in manj aktivne ljudi. Društva lahko testiranje uporabijo tudi za pridobivanje novih članov in vadečih.

Usposabljanje strokovnih delavcev v športu za izvajanje omenjenega testiranja izvaja Športna unija Slovenije. Testiranje za pridobitev priznanja European Fitness Badge bo v prihodnjih letih postal del programa Zdravo društvo in s tem še nadgradil že uveljavljeni program za pridobitev znaka kakovosti Športne unije Slovenije.