Potegujte se za znak kakovosti

Potegujte se za znak kakovosti

 • 07.04.2016
 • Nacionalna mreža športno rekreativnih društev medse vabi društva, ki menijo, da se s svojo ponudbo vadbenih programov in aktivnostmi, usmerjenimi v vključevanje posameznikov v redno in organizirano vadbo, lahko potegujejo za znak kakovosti Zdravo društvo.
Znak kakovosti Zdravo društvo smo na Športni uniji Slovenije zasnovali z namenom vzpostavitve nacionalne mreže športnih organizacij, ki imajo dodelano in strokovno podkovano ponudbo športno rekreativnih programov, namenjenih krepitvi in ohranjanju zdravja. Osnovni namen projekta je prav promocija redne, organizirane in strokovno vodene športne vadbe.
 
Projekt teži k povezovanju lokalnih zdravstvenih centrov in športnih društev, združenih v nacionalno mrežo zdravih društev, ki vadečim nudijo ciljno zasnovane, primerno intenzivne in strokovno vodene programe vadbe, kar je tudi rdeča nit koncepta vadbe na recept.
 
V mreži trenutno deluje 37 društev iz celotne Slovenije. Zdrava društva odlikujejo celostno zasnovani programi, ki jih izvajajo izobraženi oziroma strokovno usposobljeni vaditelji in trenerji ter izvajanje aktivnosti, vezanih na motiviranje in spodbujanje posameznikov v redno in organizirano vadbo.
 
Omenjene kriterije smo, skupaj z vsebinsko podlago projekta povezali v enoten sistem kriterijev kakovosti. Slednji na natančen, a pregleden način omogoča preverjanje kakovosti dela v športnih društvih in je dovolj fleksibilen, da se v projekt lahko vključijo raznolika društva.
 
Kriteriji za vstop:
 
1. Celostno zastavljen program
2. Enotna organizacijska struktura
3. Strokovna usposobljenost vaditeljev in trenerjev
4. Stalen nadzor kakovosti
5. Vloga društva kot partnerja v projektu 
 
Podrobneje razdelan sistem kriterijev najdete TUKAJ.
 
Kako vaše društvo postane Zdravo društvo?
 
Znak kakovosti Zdravo društvo lahko pridobi društvo, ki je član Športne unije Slovenije, ko izpolnjuje kriterije, določene v sistemu kriterijev.  Športna unija Slovenije na podlagi izpolnjevanja kriterijev društvu podeli znak kakovosti za dve (2) leti. Več o postopku včlanitve in ugodnostih članstva v ŠUS najdete TUKAJ.
 
Ugodnosti za članice mreže:
 • uporaba znaka kakovosti Zdravo društvo
 • pomoč in podpora s promocijskim materialom pri vzpostavitvi povezav z zdravstvenimi domovi
 • sofinanciranje nakupa vadbenih pripomočkov za društva z največ zbranimi točkami (glede na izpolnjevanje kriterijev)
 • brezplačna izposoja pripomočkov za vadbo in izvedbo UKK testiranj
 • podpora pri izvajanju testov splošne telesne pripravljenosti in programa Zdrava vadba ABC z možnostjo brezplačne izposoje pripomočkov
 • promocija in predstavitev članic mreže v medijih
Obveznosti članic:
 • oddaja letnega poročila
 • trimesečno obveščanje o izvajanju aktivnosti znotraj društva (foto, video gradivo - posredovani podatki društva se bodo objavili na spletni strani projekta v namene promocije mreže)
 • udeležba koordinatorja in vaditeljev na delavnicah in izobraževanjih Športne unije Slovenije
 • vnos programov društva v spletni koledar Slovenija v gibanju
Vključitev v projekt in pridobivanje znaka kakovosti 
 
Postopek priključitve je preprost in ga lahko izvedete v naslednjih korakih:
Vašo vlogo bo pregledala tri članska Komisija za potrjevanje kakovosti, ki vas po potrebi kontaktirala za dodatne informacije in na podlagi tega vašemu društvu podelila znak kakovosti Zdravo društvo.