Natečaj naj Zdravo društvo 2014

Natečaj naj Zdravo društvo 2014

  • 13.02.2014
  • Zdravo društvo združuje že 28 močnih in stabilnih društev iz cele Slovenije. Na lokalnem kot nacionalnem nivoju Zdrava društva zagotavljajo ponudbo kakovostnih in strokovnih športno rekreativnih programov na temeljih učinkovitega informacijskega, kadrovskega in programskega delovanja. Da bi vsa društva še aktivneje povezali in vključili v projekt, smo se odločili, da pripravimo natečaj „Naj Zdravo društvo leta 2014“, s pomočjo katerega bomo izbrali in nagradili najbolj aktivna, prizadevna in uspešna Zdrava društva v letošnjem letu.

 

Kako poteka natečaj?
Pripravili smo izbor različnih, za delovanje vsakega društva pomembnih področij, ki smo jih točkovno ovrednotili, tako da vsako od področij prinaša določeno število točk. Točke pridobite z izpolnjevanjem kriterijev znotraj teh devetih sklopov.

Točke vam, kot boste videli v nadaljevanju, prinašajo tiste aktivnosti, ki jih v vašem društvu če izvajate oziroma so del strategije razvoja društva ter udeležba na izobraževanjih in delavnicah pod organizacijo Športne unije Slovenije. Natečaj traja od 15. februarja do 10. novembra. Razglasitev rezultatov bo izvedena na forumu Športa za vse, 28. 11. 2014.

Glasovanje
Izbira naj društva bo potekala preko ocenjevanja komisije, ki jo sestavljata dva predstavnika članic Zdravo društvo, član strokovnega sveta ŠUS in strokovna delavka ŠUS. Vloga komisije je preverjanje izpolnjevanja posameznih kriterijev, določanje pridobljenih točk (max 180 točk) in razglasitev rezultatov.

In nagrada?
Prva tri društva z največ zbranimi točkami bomo nagradili.

Prvo uvrščenemu društvu, ki bo zbralo največ točk, pripada brezplačna udeležba na usposabljanju za Vaditelja športne rekreacije 2. stopnje za dva kandidata. Drugo uvrščenemu društvu pripada brezplačna udeležba na usposabljanju za Vaditelja športne rekreacije 2. stopnje za enega kandidata. Nagrada za tretje mesto pa je brezplačna udeležba na licenčnem seminarju za Vaditelja športne rekreacije za 6 kandidatov.

Naj foto in video prispevek
Med trajanjem natečaja bomo seveda pridno spremljali izvajanja aktivnosti znotraj posameznih društev. Vas pa prosimo, da nas o izvedenih promocijskih aktivnostih, predavanjih ter o izvajanju zdrave vadbe redno obveščate s foto in video prispevki. V okviru natečaja bomo namreč izbrali tudi naj foto in video prispevek zdrave vadbe.

Področja točkovanja