Delavnica prinesla nove ideje

Delavnica prinesla nove ideje

  • 28.04.2014
  • V petek, 25. aprila so se na sedežu Športne unije Slovenije zbrali predstavniki, koordinatorji in promotorji Zdravih društev. Rdeča nit srečanja, ki je bilo zastavljeno kot interaktivna delavnica, je bila predstavitev aktivnosti na projektu v letu 2014, pregledu posameznih kriterijev in ugodnosti za člane s poudarkom na izmenjavi mnenj in delitvi izkušenj posameznih društev.

Ena ključnih aktivnosti, ki ji sledimo v letošnjem letu, je predstavitev Zdravih društev na občinskem nivoju in vzpostavljanje povezav z zdravstveno stroko, predvsem zdravstvenimi domovi in domovi upokojencev s ciljem promocije in širitve mreže.

Med promocijskimi aktivnostmi je zagotovo najpomembnejša oblikovanje skupine promotorjev Zdravih društev, ki bi ob podpori promocijskega materiala kot so video posnetki, plakati in zgibanke pomembno doprinesla k prepoznavnosti tako društev kot njihovih programov. Promocijo na širšem, nacionalnem nivoju Športna unija Slovenije zagotavlja z vzpostavljanjem sodelovanja z različnimi nacionalnimi mediji, v tednu gibanja (oktober) pa bo organiziran vseslovenski dan odprtih vrat Zdravih društev.

Društvom bo v pomoč tudi koordinatorka projekta sicer predstavnica ŠAD Mavrica, Mojca Grojzdek, ki bo poleg promocije in širitve mreže v bodoče na voljo tudi pri doseganju kriterijev ali v primeru težav v lokalnem okolju.

Dobršen del srečanja je bil namenjen predstavitvi ugodnosti, ki jih članstvo v mreži zagotavlja, saj se velikokrat izkaže, da jih v društvih ne izkoristijo najbolje. Med najbolj aktualnimi za društva so možnosti strokovnega usposabljanja v športu v okviru šus akademije, strokovno svetovanje in celovita podpora na področjih kadrovskega, finančnega, pravnega, računovodskega, informacijskega, komunikacijskega in programskega poslovanja, celovita podpora pri izvajanju testov splošne telesne pripravljenosti in programa Zdrava vadba, celovita informacijska podpora projekta, ki omogoča predstavitev, promocijo in izmenjavo mnenj in dobrih praks ter ustrezno načrtovanje, vodenje, izvajanje in ovrednotenje športno rekreativnih programom ter sofinanciran nakup športnih oblačil, obutve, opreme in rekvizitov.

Med področji, kjer se Zdrava društva srečujejo s težavami in si želijo dodatno oporo s strani ŠUS-a, je bila izpostavljena predvsem informacijska podpora in sicer v obliki aplikacije za vodenje članstva ter pomoč pri vzpostavljanju in vzdrževanju spletnih strani.

Športna unija Slovenije pa po drugi strani od predstavnikov društev predvsem pričakuje izvajanje programa Zdrava vadba abc, skrb za zagotavljanje strokovno usposobljenega kadra in ponudbo strokovnih programov na eni ter seznanitev članov s sodelovanjem na projektu na drugi strani. Pomembna je tudi ustrezna promocija, ki jo lahko društva zagotovijo s sodelovanjem z lokalnimi mediji, zdravstvenimi institucijami in aktivnostmi na družabnih omrežjih ter pripravo foto in video prispevkov, novic in obvestil za javnost, ki jih na Športni uniji Slovenije vedno z veseljem objavimo.

Seveda pa je za uspešno delovanje projekta ključno prav sodelovanje med društvi, k čemur pripomore prav udeležba koordinatorjev, promotorjev in članov zdravih društev na delavnicah, seminarjih in zaključnih srečanjih.

Promotorji Zdravih društev:
Martina Hirschmann
Mojca Markovič
Mojca Grojzdek
Nejc Kovačič
Neža Erznožnik
Aljoša Tišma