Move transfer - primeri dobre prakse

Move transfer - primeri dobre prakse

  • 04.03.2015
  • S 1. aprilom se zaključi mednarodni projekt Move transfer, v katerem Športna unija Slovenije sodeluje s programom telesne vadbe Zdrava vadba ABC. V zadnjih 10 mesecih je bil naš cilj prenos in izvajanje programa v vsaj 5 novih društev, članic mreže Zdravo društvo.
Kot poudarja koordinatorka projekta Mojca Grojzdek, je bil projekt zelo uspešno izveden. Program Zdrava vadba se namreč na novo izvaja v kar šestih društvih, ki so regijsko razpršena po celi Sloveniji. Med društvi, kjer so skozi projekt začeli z izvajanjem programa, je tudi obalno športno rekreativno društvo ŠD 3šport. 
 
Njegova podpredsednica Tanja Jerina o projektu: »V projekt smo se z veseljem vključili, saj je tudi splošni cilj društva povabiti k gibanju čim več ljudi. Zavedamo se pomena gibalne/športne aktivnosti za fizično in psihično zdravje posameznika in zato želimo, da bi se v naše dejavnosti in programe vključila širša in raznolika populacija. Zavedamo se, da se v “poplavi” vadb, ljudje (še posebej neaktivni) težko odločijo, katera vadba je zanje najprimernejša, pogosto pa jih ovira tudi strah pred nečim novim, pred drugimi vadečimi ipd.  A počasi se kaže, da je vadba resnično dobro zasnovana ter daje dobre in dovolj hitre rezultate, da vadeči vztrajajo v njej. Ker je oglaševanje “od ust do ust” najbolj učinkovito, se zavedamo, da bo trajalo nekoliko več časa, da bomo napolnili skupino vadečih, a zato ne bomo nič manj vztrajni.”
 
V vadbo je trenutno vključenih 8 posameznikov, pri čemer število vadečih iz meseca v mesec narašča. Kljub nižjemu številu vadečih kot pri ostalih vadbah, ki jih v društvu izvajajo, si želijo program izvajati tudi v bodoče, saj so vadeči z njim in z rezultati zelo zadovoljni.