Izšla je knjižica Z gibanjem do zdravja

Izšla je knjižica Z gibanjem do zdravja

  • 21.03.2016
  • Izšla je knjižica Z gibanjem do zdravja, ki združuje praktične nasvete, osebni koledar vadbe in koledar planiranih preizkusov hoje ter drugih športnih aktivnosti.
Osnovni namen tega nacionalnega projekta za promocijo telesne dejavnosti za krepitev zdravja, ki ga Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) izvaja od leta 1999 dalje, je s pomočjo različnih aktivnosti osveščati splošno javnost o pomenu gibanja za zdravje in s tem vplivati na izboljšanje gibalnih navad pri prebivalcih, ki so telesno nedejavni ali premalo telesno dejavni.
 
Poglavitna informacija knjižice je objava datumov brezplačnih preizkusov hoje na 2 kilometra, ki potekajo po vsej Sloveniji. 
 
Preizkus hoje na 2 kilometra je enostaven, natančen, varen in ponovljiv test, na katerem s pomočjo tako hitre hoje kot jo zmorete, da pri tem ne ogrožate svojega zdravja, izmerimo vašo telesno zmogljivost in vam na podlagi vaših rezultatov svetujemo ustrezno telesno dejavnost ter zdravju prijazno športno vadbo. Primeren je za vse med 20. in 65. letom, ki ste telesno nedejavni ali zmerno telesno dejavni. Preizkus lahko opravite večkrat (priporočljivo vsakih 6 mesecev) in tako sledite izboljšanju svoje telesne zmogljivosti. Udeležba je brezplačna!
 
V knjižici Z gibanjem do zdravja 2016 najdete tudi priporočila za zdravje koristno telesno dejavnost in praktične nasvete za aktiven življenjski slog, primere vaj za ogrevanje in ohlajanje, kratka priporočila o kolesarjenju, predstavitev nordijske hoje, osebni koledar vadbe in druge uporabne informacije. 
 
V knjižici, ki je na voljo v tiskani in elektronski verziji, je predstavljena tudi mreža Zdravo društvo skupaj s programom Zdrava vadba.