Na MIZŠ podprli projekt Zdravo društvo

Na MIZŠ podprli projekt Zdravo društvo

  • 27.06.2016
  • Na Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport so s podpisom pisma podpore izrazili podporo projektu in podeljevanju znaka kakovosti Zdravo društvo.
V pismu podpore so zapisali, da uvedba znaka kakovosti Zdravo društvo pomeni korak v pravo smer za zagotavljanje razvoja in promocije redne, organizirane in strokovno vodene športne vadbe na področju športa za vse. Znak kakovosti zagotavlja, da v organizaciji sledijo načelom kakovosti na področju vsebine in izvajanja programov, ustrezne usposobljenosti vaditeljev in trenerjev in v svojem lokalnem okolju prispevajo k razvoju športa za vse.
 
Šport za vse predstavlja dejavno, koristno in prijetno izpopolnjevanje prostega časa vseh prebivalcev Slovenije. Športna dejavnost lahko dokazano ohranja zdravje, dobro počutje in vitalnost, hkrati pa daje možnost druženja, tekmovanja in zabave. Zato je pomembno izvajanje kakovostne vadbe pod vodstvom usposobljenih vaditeljev in trenerjev, saj slednje preprečuje nastanek poškodb med vadbo in omogoča ciljano vadbo z doseganjem zastavljenih ciljev.
 
Ob tem se na ministrstvu strinjajo, da lahko z ozaveščanjem javnosti na eni ter ponudbo kvalitetnih športno rekreativnih programov na drugi strani, pripomoremo k dvigovanju splošne zavesti o pomenu gibanja kot preventive na lokalni in nacionalni ravni.