Z gibanjem do zdravja 2017

Z gibanjem do zdravja 2017

  • 03.04.2017
  • Izšla je knjižica Z gibanjem do zdravja 2017, v kateri je tako kot prejšnja leta predstavljena mreža Zdravo društvo ter datumi preizkusov hoje na 2 km.

Knjižica združuje praktične nasvete za zdravo telesno dejavnost in aktiven življenjski slog, osebni koledar gibanja in koledar preizkusov hoje na 2 km, načrtovanih v tekočem letu po vsej Sloveniji.
 
Vsako leto izide v sklopu nacionalnega projekta za promocijo telesne dejavnosti za krepitev zdravja (angl. Health Enhancing Physical Activity - HEPA), ki poteka že od leta 1999 dalje. Osnovni namen projekta je osveščanje splošne javnosti o pomenu gibanja za zdravje s pomočjo različnih aktivnosti in s tem vpliv na izboljšanje gibalnih navad prebivalcev, ki so telesno nedejavni ali premalo telesno dejavni.

V zadnjih treh letih se v knjižici predstavlja tudi projekt Zdravo društvo, prav tako so med datume preizkusov hoje vključeni tudi dogodki članic mreže.
 
Knjižica je na voljo v elektronski in tiskani različici.