Potrditev sporazuma o sodelovanju ŠUS-NIJZ

Potrditev sporazuma o sodelovanju ŠUS-NIJZ

  • 03.08.2017
  • Danes so se v prostorih Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) sestali predsednik ŠUS, generalni sekretar in sekretarka za programske zadeve ter direktor NIJZ, prim. prof. dr. Ivan Eržen. Namen srečanja je bil potrditev sporazuma o medsedojnem sodelovanju med organizacijama.

NIJZ in ŠUS na področju promocije telesne dejavnosti uspšeno sodelujeta že več let, in sicer tako v sklopu različnih dogodkov kot izobraževanj ter tudi pri izvedbi nekaterih kampanj.

V letošnjem letu smo kot rezultat dolgoletnega sodelovanja pripravili dogovor o partnerskem oziroma medsebojnem sodelovanju, ki smo ga na obeh straneh usklajevali v zadnjih pomladnih tednih.

Sporazum med drugim opredeljuje sodelovanje obeh organizacij na področju javnega zdravja, in sicer v obliki povezovanja športnih društev z zdravstvenimi domovi (ZD), Centri za krepitev zdravja (CKZ) in Zdravstveno-vzgojnimi centri (ZVC), sodelovanja pri projektih športa za vse na nacionalni in lokalni ravni in skupnega kandidiranja na razpise. Sporazumu je dodan še operativni načrt, ki opredeljuje časovno in vsebinsko izvedbo načrtovanih aktivnosti.