Poročilo 2016/2017

Splošna navodila za izpolnjevanje

Vprašalnik vsebuje vprašanja, ki se nanašajo na pregled aktivnosti v preteklem letu in izpolnjevanje kriterijev za dosego znaka kakovosti Zdravo društvo. Pri vsakem vprašanju izberite ustrezni odgovor in ga po potrebi dopolnite s komentarjem.

Osnovni podatki društva

Aktivnosti v 2016

Motiviranje vadečih in promocija zdravega načina življenja med vadečimi poteka preko:


Navedite število usposobljenih vaditeljev/trenerjevSodelovanje z zdravstvenim domom, dnevnim centrom za starejše in drugimi sorodnimi ustanovami je potekalo preko (izberite načine)


Ali ste v letu 2016 koristili katero od ugodnosti za članice mreže?Zaradi omejevanja avtomatiziranih vnosov, prosimo rešite preprost matematičen test. Odgovor zapišite s številko (ne besedo).