Evropska gibalna značka - European Fitness Badge

Evropska gibalna značka - European Fitness Badge (EFB) predstavlja nabor testov za oceno posameznikovega, z zdravjem povezane telesne pripravljenosti. Vključuje sedem različnih vaj za oceno vzdržljivosti, moči, koordinacije in gibljivosti ter oceno telesne strukture in drže.

Testiranje European Fitness Badge je novost na področju športa za vse na mednarodni ravni. Omenjena baterija testov je bila razvita v preteklih dveh letih zaradi izkazane potrebe po testiranju ob upoštevanju stanja v sedanji družbi.

Trenutno je na trgu na voljo precej različnih oblik testiranj, ki pa zahtevajo precej dragih pripomočkov in so velik logistični zalogaj za ponudnike programov vadbe za športne rekreativce. Mnoga društva si takšnih finančnih obremenitev ne morejo privoščiti. European Fitness Badge so razvili vrhunski evropski strokovnjaki z namenom, da je testiranje dosegljivo širokemu krogu uporabnikov po vsej Evropi. Velika prednost EFD testiranja je možnost izvedbe testiranja z minimalnim številom in lahko prenosljivimi pripomočki. Testiranje je tako primerno za izvajanje na različnih lokacijah, poleg tega izvajalec nima nepotrebnih stroškov z nakupom ali izposojo pripomočkov. Vaje v okviru testiranja so primerne za različne nivoje telesne pripravljenosti, tako da so primerne za vsakogar, tudi za starejše in manj aktivne ljudi. Društva lahko testiranje uporabijo tudi za pridobivanje novih članov in vadečih.

Uvodni EFB test je namenjen telesno manj aktivnim in neaktivnim in služi kot presejalni test, na podlagi katerega se posameznika usmeri v zanj primerno vadbo. Splošen test pa je primeren za aktivno populacijo in služi kot prikaz posameznikovih trenutnih telesnih sposobnosti, pri čemer pokaže tako na dobro razvite sposobnosti kot pomanjkljivosti.

Ozadje 

European Fitness Badge so razvili vrhunski evropski strokovnjaki z namenom, da je testiranje dosegljivo širokemu krogu uporabnikov po vsej Evropi. Idejni nosilec projekta je Nemška gimnastična zveza, v projektu pa sodeluje še šest partnerskih organizacij, med njimi tudi Športna unija Slovenije.

Cilj

Osrednji cilj je s pomočjo individualne ocene posameznika spodbuditi in motivirati k aktivnejšemu življenjskemu slogu.

EFB za društva

EFB testiranje se uporablja za: 

 • oceno telesne pripravljenosti vadečih
 • podlago za pripravo programa vadbe
 • spremljanje napredka v telesni pripravljenosti vadečih
 • priznanje vadečim ob zaključku sezone
 • individualno svetovanje s priporočili
 • pridobitev novih članov oziroma vadečih
 • promocijo pomembnosti gibanja za ohranjanje in krepitev zdravja
 • motivacijo in podporo ljudem za vzpostavitev aktivnega življenjskega sloga

EFB za posameznika

Testiranje posamezniku omogoči: 

 • priznanje za nivo telesne pripravljenosti in individualno svetovanje s priporočili
 • primerjanje rezultata s posamezniki iste starosti in spola na evropski ravni
 • preverjanje napredka s ponovnim testiranjem čez 6 ali 12 mesecev

EFB v praksi

Velika prednost tetsiranja je enostavna izvedba z minimalnim številom pripomočkov. Testiranje se lahko izvede znotraj organizirane skupine (vadeči, člani društva) oziroma kot del športno rekreativnega dogodka. EFB testiranje se izvaja tudi v podjetjih kot del programa Zdravju prijazna organizacija.

Usposabljanje inštruktorjev

EFB inštruktor je lahko strokovno usposobljen vaditelj 2. stopnje (po starih programih usposabljanj) oziroma diplomant Fakultete za šport/kineziolog. Usposabljanje kadra izvaja Športna unija Slovenije.