Program Vadba na recept

 

Program Vadba na recept predstavlja edinstveno rešitev, kako po dolgotrajni odsotnosti gibanja in športno rekreativnih dejavnostih posameznike vključiti v vadbeni proces, ki bo temeljil na konsistentnosti, interaktivnosti in ustrezni motivaciji. Eden primarnih ciljev programa Vadba na recept je vključitev že aktivnih in zlasti neaktivnih članov v proces gibalnega udejstvovanja, ki temelji izboljšanju počutja. 

Program Vadba na recept zajemata dva poglavitna programa:

 1. Ocena gibalne učinkovitosti – baterija testov programa European Fitness Badge (EFB)
 2. Vaje na recept (osebni trening) – Aplikacija BH GYMLOOP

  

Oba znotraj programa Vadba na recept, omogočata pristop, koncept pridobivanja informacij, kjer preko spoznavanja svojega telesa, sposobnosti, zavedanja naših mej zmogljivosti, vse skupaj vodi v zdravo, varno in predvsem strokovno vključitev posameznika v proces gibanja in ukvarjanja s telesno aktivnostjo, tudi z izbrano športno panogo.

Vadba na recept posameznikom omogoča, da pred začetkom programa vsi vadeči preverijo svojo gibalno učinkovitost s pomočjo evropske baterije testov European Fitness Badge in opravijo posvet s strokovnjakom. Udeleženec ocene gibalne učinkovitosti - EFB testiranje je lahko vključen samo v prvi del programa Vadba na recept. V kolikor pa se vadeči odloči za sklop Vaj na recept, ki ga vključuje aplikacija BH GYMLOOP, pa se ga obravnava na podlagi prej pridobljenih podatkov začetnega stanja gibalne učinkovitosti. Preko mobilne aplikacije BH GYMLOOP pridobijo natančna personalizirana navodila, kako izvajati izbrane vaje za optimalne rezultate, skladno s svojo gibalno učinkovitostjo ter zdravstvenim stanjem.

Ključno pri programu Vadba na recept je, da bodo vadeči imeli strokovno podporo. Vsakemu posamezniku se z oceno gibalne učinkovitosti (program EFB testiranja) in pripravljenim izborom vaj (aplikacija BH GYMLOOP) lahko omogoči realizacijo izvajanja programa Vadbe na recept v notranjih (fitness centri) in/ali zunanjih prostorih (na prostem) in/ali doma. Vadba poteka pod budnim očesom strokovnjaka (kineziolog; fizioterapevt; osebni trener; profesor športne vzgoje; ter vsi ustrezno strokovno izobraženi ali strokovno usposobljeni športni delavci, vpisani v Razvid strokovno izobraženih in usposobljenih delavcev v športu). 

Vadba na recept je eden ključnih rešitev, kako po več mesečnem premoru ponovno spodbuditi posameznike k udeležbi v redni telesni vadbi. Prav redna telesna dejavnost je namreč ključna za ohranjanje in krepitev zdravja. Že nekaj minut vadbe pomaga k boljšem počutju, obenem pa prispeva k boljšem psihofizičnem stanju ter naravni krepitvi imunskega sistema. Dolgotrajna odsotnost in omejevanje športno rekreativnih dejavnosti pustijo posledice. Strokovnjaki že mesece opozarjajo na upad fizično gibalnih sposobnosti tako otrok kot odraslih, ki smo jim priča v »(post)koronskem času«.

Prednosti programa, poimenovan Vadba na recept, je prepoznalo tudi Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, ki je v letu 2021 finančno podprlo pilotno izvedbo.

V kolikor bo tudi v letošnjem letu program finančno podprt s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, ter Fundacije za šport bodo izvajalci, prijavljeni na razpis, program Vadba na recept lahko izvajali brezplačno, tudi v sklopu programa Zdravo društvo.

 

PRIJAVNICA PROGRAMA VADBA NA RECEPT 2022

PRISTOPNICA IN KRITERIJI ZA PROGRAM ZDRAVO DRUŠTVO 2022

EFB logo

1. OCENA GIBALNE UČINKOVITOSTI

Kaj je European Fitness Badge?

European Fitness Badge (EFB) predstavlja nabor testov za oceno posameznikovega, z zdravjem povezane ocene gibalne učinkovitosti. Vključuje sedem različnih vaj za oceno vzdržljivosti, moči, koordinacije in gibljivosti ter oceno telesne strukture in drže.

Testiranje European Fitness Badge je novost na področju športa za vse na mednarodni ravni. Omenjena baterija testov je bila razvita v preteklih dveh letih zaradi izkazane potrebe po testiranju ob upoštevanju stanja v sedanji družbi.

Trenutno je na trgu na voljo precej različnih oblik testiranj, ki pa zahtevajo precej dragih pripomočkov in so velik logistični zalogaj za ponudnike programov vadbe za športne rekreativce. Mnoga društva si takšnih finančnih obremenitev ne morejo privoščiti. European Fitness Badge so razvili vrhunski evropski strokovnjaki z namenom, da je testiranje dosegljivo širokemu krogu uporabnikov po vsej Evropi. Velika prednost EFD testiranja je možnost izvedbe testiranja z minimalnim številom in lahko prenosljivimi pripomočki. Testiranje je tako primerno za izvajanje na različnih lokacijah, poleg tega izvajalec nima nepotrebnih stroškov z nakupom ali izposojo pripomočkov. Vaje v okviru testiranja so primerne za različne nivoje telesne pripravljenosti, tako da so primerne za vsakogar, tudi za starejše in manj aktivne ljudi. Društva lahko testiranje uporabijo tudi za pridobivanje novih članov in vadečih.

Uvodni EFB test je namenjen telesno manj aktivnim in neaktivnim in služi kot presejevalni test, na podlagi katerega se posameznika usmeri v zanj primerno vadbo. Splošen test pa je primeren za aktivno populacijo in služi kot prikaz posameznikovih trenutnih telesnih sposobnosti, pri čemer pokaže tako na dobro razvite sposobnosti kot pomanjkljivosti.

Ozadje 

European Fitness Badge so razvili vrhunski evropski strokovnjaki z namenom, da je testiranje dosegljivo širokemu krogu uporabnikov po vsej Evropi. Idejni nosilec projekta je Nemška gimnastična zveza, v projektu pa sodeluje še šest partnerskih organizacij, med njimi tudi Športna unija Slovenije.

Cilj

Osrednji cilj je s pomočjo individualne ocene posameznika spodbuditi in motivirati k aktivnejšemu življenjskemu slogu.

EFB za društva

EFB testiranje se uporablja za: 

 • oceno telesne pripravljenosti vadečih
 • podlago za pripravo programa vadbe
 • spremljanje napredka v telesni pripravljenosti vadečih
 • priznanje vadečim ob zaključku sezone
 • individualno svetovanje s priporočili
 • pridobitev novih članov oziroma vadečih
 • promocijo pomembnosti gibanja za ohranjanje in krepitev zdravja
 • motivacijo in podporo ljudem za vzpostavitev aktivnega življenjskega sloga

EFB za posameznika

Testiranje posamezniku omogoči: 

 • priznanje za nivo telesne pripravljenosti in individualno svetovanje s priporočili
 • primerjanje rezultata s posamezniki iste starosti in spola na evropski ravni
 • preverjanje napredka s ponovnim testiranjem čez 6 ali 12 mesecev

EFB v praksi

Velika prednost tetsiranja je enostavna izvedba z minimalnim številom pripomočkov. Testiranje se lahko izvede znotraj organizirane skupine (vadeči, člani društva) oziroma kot del športno rekreativnega dogodka. EFB testiranje se izvaja tudi v podjetjih kot del programa Zdravju prijazna organizacija.

Usposabljanje inštruktorjev

EFB inštruktor je lahko strokovno usposobljen vaditelj 2. stopnje (po starih programih usposabljanj) oziroma diplomant Fakultete za šport/kineziolog. Usposabljanje kadra izvaja Športna unija Slovenije.

 

PRIPOMOČKI IN GRADIVO ZA IZVEDBO PROGRAMA EFB TESTIRANJA

- s klikom na zaporedno številko se odpre željeni dokument

 1. PRIROČNIK za izvajalce EFB_Handbook-SL
 2. Povzetek EFB Testiranja
 3. Seznam vaj po posameznih testih
 4. Vprašalniki EFB test
 5. Obrazec beleženje rezultatov_TEST 01
 6. Obrazec beleženje rezultatov_PRAZEN TEST 02
 7. Obrazec beleženje rezultatov_TEST 02

Posnetka spodaj za EFB TEST SESTOPANJA posredujemo po e-pošti osebno.

Kontakt: ziga.sodrznik@sportna-unija.si.

 1. Zvočni posnetek za TEST SESTOPANJA_audio
 2. Video posnetek za TEST SESTOPANJA_video navodila

 

2. VAJE NA RECEPT (OSEBNI TRENING)

Kaj je aplikacija HB GYMLOOP?

BH GYMLOOP je popolna aplikacija, ki najbolje izkoristi vaše vadbene izkušnje v vašem športnem centru. Združljiv je z aplikacijami Health, tako da lahko shranite vse svoje zapise tako na trenažerjih kot tudi na napravah za bodybuilding ali dvoranske cikle in sinhronizirate vse svoje dejavnosti s tem, kar počnete zunaj telovadnice. Ta sinhronizacija se bo samodejno zgodila z napravami BH Fitness, preprosto s približevanjem zapestnice RFID, da se boste lahko osredotočili na vaje in vam ne bo treba izgubljati časa s tipkanjem.

Personalizirane rutine

Uporabnikom BH GYMLOOP je všeč, da jim inštruktor prilagodi rutino in ve, kakšen trening dobijo vsakič, ko obiščejo telovadnico. Ko ste na vadbi, se vadba samodejno naloži v vadbeni stroj BH Fitness, kar vam omogoča, da v celoti uživate v vadbi.

Prijavite se na tečaje, ki vas zanimajo

Aplikacija omogoča lahko tudi vpogled v vse tečaje, ki jih ponuja vaš izbrani športni center, jih filtrirate po vrstah (kardio, bodybuilding, hujšanje, vodni), vidite njihov urnik in kateri inštruktor jih uči, ter se prijavite na tečaje, ki vas najbolj zanimajo.

Izmerite in spremljajte napredek

Z BH GYMLOOP lahko izmerite svoj tedenski, mesečni in letni napredek in ker je sinhronizacija z BH Fitness napravami samodejna, boste imeli na voljo podatke, kot so minute namenjenih vadb ali porabljene kalorije med vadbo. Poleg tega boste med dodajanjem obremenitev, »zank«, im. loops, videli razvoj skladnosti s prilagojenimi rutinami.

Pred začetkom si je potrebno na telefon naložiti omenjeno aplikacijo, ustvariti svoj profil in gibalno, športno in aktivno potovanje se lahko prične. Vadbo je možno izvajati in nadzirati na vseh napravah, v naravi ali pa kar doma. Preko aplikacije boste dobili natančna navodila za izvedbo vaj, ki vas bodo pripeljala do željenih in optimalnih rezultatov.

Aplikacija HB GYMLOOP