Postani promotor Zdravih društev

Postani promotor Zdravih društev

  • 06.03.2014
  • Športna unija Slovenije vabi aktivne posameznike in posameznice ter vse, ki se zavedate pomena gibanja in telesne dejavnosti za zdravo in kvalitetno življenje, da se nam pridružite kot promotorji Zdravih društev. Zdrava društva pod okriljem Športne unije Slovenije delujejo na področju cele Slovenije.
Z ustreznim načrtovanjem, vodenjem in izvajanjem športno rekreativnih programov imajo pomembno vlogo pri omogočanju in spodbujanju zdravega življenjskega sloga s poudarkom na telesni dejavnosti kot načinu krepitve zdravja.
 
Kot promotorji Zdravih društev boste v vašem lokalnem okolju pomagali pri predstavitvi društev širši javnosti z deljenjem promocijskega materiala (zloženke in letaki) ter promociji društev in njihovih programov na občinskem nivoju.
 
Športna unija Slovenije bo v zahvalo za sodelovanje in trud vsem promotorjem zagotovila promocijsko nagrado.
 
Prijavite se lahko do 14.3.2014 in sicer preko elektronske pošte mojca.koligar@sportna-unija.si ter s podpisom Pisma o nameri. Podpisan dokument prinesete s seboj na krajše usposabljanje, ki ga pripravljamo v ponedeljek, 17.3.2014 ob 14.00 uri v prostorih Športne unije Slovenije v Ljubljani. Na srečanju vas bomo seznanili z natančnejšimi napotki in opisi poglavitnih nalog.