Razpis programa Vadba na recept 2022 je odprt

Razpis programa Vadba na recept 2022 je odprt

  • 01.04.2022
  • Objavljamo razpis za program Vadba na recept, v okviru katerega bo Športna unija Slovenije sofinancirala program izvedbe ocene gibalne učinkovitosti.

Program Vadba na recept predstavlja edinstveno rešitev, kako po dolgotrajni odsotnosti gibanja in športno rekreativnih dejavnosti posameznike vključiti v vadbeni proces, ki bo temeljil na konsistentnosti, interaktivnosti in ustrezni motivaciji. Eden primarnih ciljev programa Vadba na recept je vključitev že aktivnih in zlasti neaktivnih članov v proces gibalnega udejstvovanja, ki temelji izboljšanju počutja.

Projekt oziroma program Vadba na recept zajemata dva poglavitna programa:

  1. Ocena gibalne učinkovitosti – baterija testov programa European Fitness Badge (EFB)
  2. Vaje na recept (osebni trening) – Aplikacija BH GYMLOOP

Oba programa znotraj projekta Vadba na recept, omogočata pristop, koncept pridobivanja informacij, kjer preko spoznavanja svojega telesa, sposobnosti, zavedanja naših mej zmogljivosti, vse skupaj vodi v zdravo, varno in predvsem strokovno vključitev posameznika v proces gibanja in ukvarjanja s telesno aktivnostjo, tudi z izbrano športno panogo.

Tudi tokrat vabimo članice ŠUS k sodelovanju v programu European Fitness Badge (EFB), v sklopu katerega omogočamo izvedbo brezplačnih meritev OCENE GIBALNE UČINKOVITOSTI za udeležence vadbenih programov.

S programom European Fitness Badge (EFB) želimo športnim organizacijam ponuditi strokovno pripravljeno baterijo testiranja z zdravjem povezane telesne pripravljenosti, ki omogoča hitro in enostavno izvedbo brez dragih ali težje dosegljivih pripomočkov. Testiranje se lahko izvede v sklopu organizirane skupine vadečih oziroma kot del množičnega športnega dogodka, tako v dvorani kot na zunanjih površinah.

EFB strokovnemu kadru v športnih organizacijah omogoča oceno telesne pripravljenosti vadečih, na podlagi katere se posameznika lahko umesti v zanj primeren program športne vadbe, spremljanje napredka vadečih ter nenazadnje služi kot orodje za motivacijo pri vključevanju v redne programe športne vadbe in ohranjanju zdravega življenjskega sloga.

Posamezniku EFB zagotovi individualno priznanje za zdravo telesno pripravljenost, ki se podeljuje v treh stopnjah. Poznavanje lastnih prednosti in pomanjkljivosti je predpogoj za realno oceno lastnega stanja telesne pripravljenosti, kakor tudi za oblikovanje ciljev in načrtov za aktivnejši življenjski slog, vključno s trajnostnim sodelovanjem pri vadbi in športnih aktivnostih.

Z udeležbo na EFB preizkusu vsak posameznik na enostaven način preveri svojo vzdržljivost, moč, koordinacijo in gibljivost. Na podlagi posameznih rezultatov prejme priznanje za nivo telesne pripravljenosti, ki vključuje tudi individualno svetovanje s priporočili. Svoj rezultat lahko primerja s posamezniki svoje starosti in spola na evropski ravni, s ponovnim testiranjem čez 6 ali 12 mesecev pa lahko preveri svoj napredek.

V sklopu projekta bomo športnim društvom omogočili izvedbo ocene gibalne učinkovitosti z baterijo testov European Fitness Badge, ki bo za končne uporabnike brezplačno. Strokovnemu kadru v društvih bomo omogočili udeležbo na brezplačnem izobraževanju za izvedbo testiranja ter jim tako omogočili samostojno izvedbo testiranja.

EFB testiranja bomo izvajali v sklopu omenjenih vodilnih programov Vadba na recept, Zdravo društvo in Zdrava vadba, in sicer v sklopu enodnevnih dogodkov in dogodkov promocije zdravega in aktivnega življenjskega sloga.

Več informacij najdete v RAZPISU ZA PROGRAM VADBA NA RECEPT 2022.

Tukaj pa je povezava do PRIJAVNICA PROGRAMA VADBA NA RECEPT 2022.

Dodatne informacije glede razpisa in programov Vadba na recept lahko dobite na elektronskem naslovu tina.porenta@sportna-unija.si oziroma na telefonski številki 031 544 323.