Zdrava vadba v 2023

Zdrava vadba v 2023

  • 28.11.2023
  • V letu 2023 je na programu Zdrava vadba sodelovalo 17 lokalnih izvajalcev, ki so skupno izvedli 35 programov telesne vadbe. Preko 1100 posameznikov je pod strokovnim vodstvom izobraženih oziroma usposobljenih vaditeljev organizirano vadilo več kot 2400 ur.

Zdrava vadba je nacionalni projekt z mrežo skupin strokovno vodene redne telesne vadbe Zdrava vadba, ki se izvaja po različnih krajih po celi Sloveniji.

Zdrava vadba ABC je prvi večmesečni načrtni program telesne vadbe v Sloveniji, ki je nastal v sodelovanju s strokovnjaki iz zdravstvene in športne stroke kot preventivna vadba za spodbuditev in izboljšanje telesne pripravljenosti. Program je primeren za odrasle od 18. do 60. leta, posebej pa je prilagojen za začetnike, telesno manj aktivne in tiste, ki si želijo izboljšati svojo telesno pripravljenost po bolezni ali poškodbi. Vsebine temeljijo na načelih funkcijske vadbe, ki omogoča ohranjanje in krepitev gibalnih vzorcev, ki jih potrebujemo za opravljanje specifičnih vsakodnevnih nalog.

Program Zdrava vadba je bil v preteklih letih nadgrajen - Zdrava vadba DEF(G) predstavlja nadaljevalni programa za tiste posameznike, ki zaključijo s programom ABC, obenem pa služi kot dopolnilna vadba ostalim športnim dejavnostim bolje telesno pripravljenim posameznikom.

V letu 2023 je na programu sodelovalo 17 lokalnih izvajalcev, ki so skupno izvedli 35 programov telesne vadbe. Preko 1100 posameznikov je pod strokovnim vodstvom izobraženih oziroma usposobljenih vaditeljev organizirano vadilo več kot 2400 ur.

Športna društva, ki so sodelovala v programu, so prejela tako strokovno kot promocijsko podporo, za vaditelje pa smo pripravili tudi brezplačno delavnico, na kateri so lahko osvežili in nadgradili svoje znanje.

Program Zdrava vadba je sofinanciran s strani Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport in Fundacije za šport.